Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu sulęcińskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą składają dodatkowo oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenia składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie porad może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, bez konieczności składania oświadczenia.

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa- aktualizacja 05.03.2021 r.

plakat dotczący nieodpłatnej pomocy prawnej