Nieodpłatna pomoc prawna

nieodpłatna pomoc prawna lubniewice

Od 7 czerwca 2021 r. wznowiono bezpośrednią obsługę udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego we wszystkich punktach zlokalizowanych na terenie powiatu sulęcińskiego:

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
ul. Lipowa 18b, 69-200 Sulęcin
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00

Klub Senior + w Krzeszycach
ul. Skwierzyńska 4, 66-435 Krzeszyce
poniedziałek w godzinach: 10:00-14:00

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie im. Unii Europejskiej
ul. Witosa 49, 69-200 Sulęcin
Centrum Kształcenia Ustawicznego (budynek warsztatów mechanicznych)
wtorek, środa i czwartek w godzinach: 13:00-17:00
piątek w godzinach: 9:00-13:00

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego pomoc będzie świadczona również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość( telefon, e-mail).
Obowiązują zapisy na wizyty pod numerem telefonu 509-256-700 – czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, przez e-mail: nieodplatnapomocprawna@powiatsulecinski.pl
lub poprzez moduł zapisów publicznych systemu do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/sul%C4%99ci%C5%84ski

 

 

plakat dotczący nieodpłatnej pomocy prawnej