Nowi Sołtysi

23 kwietnia w Gminie Lubniewice odbyły się zebrania sołeckie, na których wybrano Sołtysów oraz Rady Sołeckie nowej kadencji.
W sołectwie Jarnatów Burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski, po 35 latach działalności, pożegnał z funkcji sołtysa Pana Zbigniewa Kamienicznego, dziękując również Radzie Sołeckiej za pracę na rzecz sołectwa. W Gliśnie, podziękowanie otrzymali ustępujący sołtys Bronisław Boruta i Rada Sołecka. W sołectwie Rogi, jednogłośnie wybrano na kolejną kadencję obecnego sołtysa Pana Jana Pulkowskiego.

Poniżej przedstawiamy skład nowych Rad Sołeckich:
Jarnatów
Sołtys: Dagmara Słońska
Rada Sołecka: Kamil Komar, Artur Horodyski, Anna Sembratowicz, Roman Sakowski
Glisno
Sołtys: Damian Rudziński
Rada Sołecka: Łukasz Pisarewicz,, Beata Sanocka, Mateusz Białek, Emilia Stachniak
Rogi
Sołtys: Jan Pulkowski
Rada Sołecka: Karol Pulkowski, Jan Czuba, Edmund Starosta, Stanisława Starosta

Wszystkim Państwu, życzymy spełniania planów, wielu sukcesów w działalności społecznej oraz ludzkiej życzliwości w życiu codziennym.