Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Możecie Państwo zapoznać się z informacjami dostępnymi na ogólnopolskiej stronie biuletynu informacji publicznej, a także z klauzulami obowiązującymi w Gminie Lubniewice.

Klauzula informacyjna ogólna – Gmina Lubniewice (30kB) pdf

Klauzula informacyjna o ewidencji ludności (42kB) pdf

Klauzula informacyjna do formularza (17kB) pdf

Klauzula informacyjna o dowodach osobistych (41kB) pdf

Klauzula informacyjna o zmianie imienia i nazwiska (45kB) pdf

Regulamin Monitoringu Wizyjnego w Urzedzie Miejskim w Lubniewicach (1117kB) pdf

Klauzula informacyjna dla Monitoringu Wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (21kB) word

Wniosek do Regulaminu Monitoringu Wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (19kB) word  

Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:

Burmistrz Lubniewic wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach,
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Robert Józefowicz,
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: iod@itmediagroup.pl