Odbiór AZBESTU

Informujemy, iż do 28 kwietnia 2023 r. przyjmujemy wnioski na odbiór lub demontaż z odbiorem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubniewice. Wnioski należy składać na załączonym wzorze w Urzędzie Gminy Lubniewice ul. Jana Pawła II 51, pokój nr 4. Planowane wykonanie zadania do końca sierpnia 2023 roku.

Jednocześnie informujemy, że dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Gminy Lubniewice to 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostałe 30% kosztów zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Lubniewice.

Dofinansowanie obejmuje koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

DOFINANSOWANIE NIE OBEJMUJE ZABEZPIECZENIA LUB POKRYCIA DACHU PO USUNIĘTYCH WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

wniosek na odbiór azbestu