Opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubniewice!!!
Informujemy, iż od stycznia do czerwca 2024 roku obowiązuje dotychczasowa stawka za odbiór odpadów komunalnych, która wynosi 32,00 zł od osoby. Opłata za odbiór odpadów komunalnych płatna jest do 25-go każdego miesiąca a w przypadku, gdy termin ten przypada w dzień wolny lub święto to terminem płatności jest następny dzień roboczy.

Wysokość stawki od lipca 2024 roku będzie ustalana po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów komunalnych i podpisaniu nowej umowy.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych planowany jest jak co roku na przełomie maja i czerwca 2024 r.