Organizacja zawodów wędkarskich na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach

Organizacja zawodów wędkarskich na jeziorze Lubiąż w Lubniewicach
1. Na jeziorze Lubiąż organizowane są zawody wędkarskie, których organizatorem może być gmina Lubniewice oraz każdy, kto spełni określone warunki.
2. Podmiot, który chce zorganizować zawody, powinien minimum na 30 dni przed datą wydarzenia złożyć do Burmistrza Lubniewic (zarządzającego jeziorem Lubiąż) wniosek z prośbą o wyrażenie zgody na organizację imprezy.
3. We wniosku należy określić: datę zawodów, dane organizatora, charakter wydarzenia, informację o planowanej liczbie uczestników, harmonogram wydarzenia oraz regulamin zawodów.
4. Regulamin zawodów powinien uwzględniać przepisy regulaminu amatorskiego połowu ryb na jeziorze Lubiąż.
5. Zarządzający akwenem po rozpatrzeniu wniosku podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie zawodów.
6. Zarządzający akwenem każdorazowo z podmiotem organizującym zawody podpisuje porozumienie, w którym określa warunki współpracy.
7. Zarządzający akwenem może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli: podmiot ubiegający się o zgodę nie wywiązał się z zapisów z wcześniejszych porozumień; istnieją przesłanki do wiarygodności podmiotu oraz rzetelnego zorganizowania zawodów.
8. Wyrażenie zgody na organizację zawodów nie wiąże się ze wsparciem finansowym, logistycznym, organizacyjnym ze strony Gminy Lubniewice.
9. Zarządzający akwenem najpóźniej dwa tygodnie przed planowanymi zawodami wędkarskimi informuje przedsiębiorców z branży turystycznej o ewentualnych utrudnieniach na wodzie, związanych z organizacją zawodów.