Otwarty konkurs ofert : KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2024 ROKU

Burmistrz Lubniewic ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w zakresie:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI W 2024 ROKU 

Oferty można składać do 25 czerwca 2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach

Ogłoszenie

wzór wniosku

wzór umowy

wzór sprawozdania