Pomoc terapeutyczna w sprawach przemocy i uzależnień

Przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubniewicach przyjmuje terapeuta do spraw przemocy i uzależnień.

Termin można ustalić osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubniewicach lub telefonicznie pod numerem telefonu 95 755 7022.