Preferencyjny zakup węgla

Mając na uwadze przygotowanie gminy do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, a więc w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla na warunkach określonych w ustawie, zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel.

Zgodnie z projektem ustawy, do dokonania zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Zapotrzebowanie na węgiel należy składać na formularzu umieszczonym w załączniku, który należy dostarczyć
do Urzędu Miejskiego w Lubniewicach przy ul. Jana Pawła II 51 lub przesłać skanem na adres: oc@lubniewice.pl do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji pod nr tel. 728 911 623.

formularz_zapotrzebowania_na_węgiel