Przebudowa pomostu na jeziorze Lubiąż- inwestycja zakończona

Pomost łączący dwa brzegi jeziora Lubiąż już otwarty!

Serdeczne podziękowania dla wykonawcy za solidną pracę i wykonanie inwestycji w terminie.

Dofinansowanie na modernizację pomostu Gmina Lubniewice pozyskała w ramach poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji: “Przebudowa pomostu – promenady spacerowej na jeziorze Lubiąż”
Umowa o przyznanie pomocy nr 00769-6935-UM0411158/22

Kwota dofinansowania: 90 672,00 zł
Całkowita kwota inwestycji: 142 500,00 zł

prow-pomost-2022

prow-pomost

prow-pomostprow-pomost