Przewodnik po Urzędzie

Stanowisko

nr. pok

nr. telefonu

e-mail

Skarbnik Gminy

6

95 755 70 52

+48 728 919 674

Zastępca Skarbnika

3

95 755 7052
+48 728 911 626

Stanowisko ds. ksiegowości, opłat lokalnych i ewidencji działaności gospodarczej

4

95 755 7052
+48 728 892 180

Stanowisko ds. księgowości podatkowej, opłat lokalnych, windykacji i egzekucji

4

95 755 7052
+48 728 910 572

Stanowisko ds. płac i wymiaru podatków

4

95 755 7052
+48 728 992 799

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

3

95 755 7052
+48 728 914 932

Urząd Stanu Cywilnego
ewidencja ludności, sprawy obywatelskie

2

95 755 7052
+48 728 990 122

I PIĘTRO

Burmistrz Lubniewic

9

95 755 7052

Sekretarz Gminy

8

95 755 7052

Sekretariat
stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

7

95 755 7052
+48 728 924 413

Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

10

95 755 7052
+48 728 924 420

Stanowisko ds. ochrony środowiska

10

95 755 7052
+48 728 892 198

Kierownik Referatu Inwestycji i Nieruchomości

11

95 755 7052
+48 728 924 428

Stanowisko ds. organizacyjnych i Biura Rady

12

95 755 7052
+48 728 920 916

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

14

95 755 7052
+48 728 999 104

II PIĘTRO

Stanowisko ds. kadr i obrony cywilnej

16

95 755 7052
+48 728 911 623