Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji CEEB

Przypomnienie o obowiązku składania deklaracji do CEEB

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://ceeb.gov.pl/
lub w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach:
deklaracja CEEB budynki mieszkalne – pobierz
deklaracja CEEB budynki niemieszkalne – pobierz

Osoby, które nie mają dostępu do drukarki mogą pobrać deklarację w Urzędzie Miejskim w Lubniewicach (pok. nr 10 lub w holu Urzędu).

Na wysłanie/dostarczenie deklaracji mieszkańcy mają czas do 30 czerwca 2022 r. w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na stronie GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.; 728892198.