Rekrutacja do służby więziennej

ZOSTAŃ FUNKCJONARIUSZEM SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W GORZOWIE WLKP. LUB W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W SŁOŃSK

Korzyści ze wstąpienia do służby:
• możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach,
• stabilizacja zatrudnienia (akt mianowania),
• pewne wynagrodzenie zwiększające się wraz z awansem w stopniu oraz stanowisku,
• dodatkowe benefity: dofinansowanie do wypoczynku, przejazdy, równoważnik pieniężny
w zamian za umundurowanie, nagrody roczne, uznaniowe, jubileuszowe
oraz zapomogi, świadczenia motywacyjne,
• zasiłek na zagospodarowanie po zakończeniu służby przygotowawczej,
• pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego, równoważnik z tytułu braku mieszkania, równoważnik pieniężny na remont lokalu mieszkalnego,
• 26 dni podstawowego urlopu wypoczynkowego, 31 dni- po 10 latach, 35- po 15 latach,
39- po 20 latach,
• partycypacja w kosztach czesnego na studiach, urlop szkoleniowy,
• możliwość dalszego rozwoju poprzez system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
oraz Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości
• oferujemy wynagrodzenie dla osób poniżej 26 roku życia w wysokości 3937,57 zł. Netto,
• dla osób powyżej 26 roku życia w wysokości 3623,57 zł. netto.

Szczegółowe Informacje:
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie
• tel.: 95 733 45 06 (Gorzów Wlkp.)
• tel.: 91 480 91 22 (Szczecin)
• tel.: 94 347 52 12 (Koszalin)

służba więzienna