Segregacja odpadów komunalnych

SEGREGUJESZ ŚWIAT RATUJESZ!

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: metale i tworzywa sztuczne, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Wspólnie z dziećmi zagrajmy w grę i naucz się prawidłowo segregować odpady! ZAGRAJ TERAZ

ulotka segregacji odpadów 1

ulotka segregacji odpadów 2