Stowarzyszenie Lubniewicki Klub Seniora „Gorące Serca”.

Stowarzyszenie Seniorów wpływa swą działalnością na rozwijanie różnych form życia kulturalno-oświatowego oraz towarzyskiego wśród społeczeństwa jak i członków stowarzyszenia. Biorą aktywny udział w promocji Gminy, m.in. organizując wolontariat, tworząc warunki ułatwiające integrację z dziećmi i młodzieżą, czy w końcu, promując zdrowy tryb życia i zachowania sprawności fizycznej. Nasi Seniorzy znacznie wspomagają rozwój społeczności lokalnej choćby poprzez akcje przeciwdziałające patologiom społecznym czy podtrzymujące tradycje narodowe, kulturowe i obywatelskie.