Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Lubniewic

Swą działalność skupiają na wszechstronnym rozwoju Lubniewic i propagowaniu walorów turystycznych i kulturalnych Lubniewic. Stowarzyszenie chętnie nawiązuje wszelkie kontakty kulturalne i gospodarcze. Dba o estetyczny wygląd Lubniewic i okolicy, zjednywanie ludzi i instytucji dla dobra rozwoju Lubniewic. Podejmują aktywne działania na rzecz utrzymania więzi międzyludzkich ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, angażują się w pomoc szczególnie utalentowanej młodzieży z terenu gminy.