Zespół Szkolno – Przedszkolny w Lubniewicach

Gminny kompleks oświatowy powstał na bazie szkoły podstawowej, która swoją działalność rozpoczęła 6 grudnia 1945 roku. Do roku szkolnego 1995/1996 siedzibą szkoły podstawowej był budynek obecnego ratusza. 20 października 1995 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, ośmioklasowej szkoły podstawowej. Wkrótce po otwarciu szkoły, zapadły decyzje o rozbudowie kompleksu szkolnego. 1 września 1999 roku, po rocznej budowie, zatętniła życiem hala widowiskowo – sportowa przy szkole.

Wchodząca w życie od 1 września 1999 roku reforma oświaty, zobligowała władze gminne do utworzenia gimnazjów. Jest to data powstania gimnazjum w Lubniewicach, które mieściło się w budynku szkoły podstawowej. Nowy budynek gimnazjum uroczyście otwarto dnia 4 września 2001 roku.

Obecnie w skład kompleksu oświatowego wchodzą budynki:

  • Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka,
  • Przedszkola samorządowego,
  • Hali widowiskowo – sportowej
  • Boisko tartanowe (oddane do użytku we wrześniu 2002 roku). Zmodernizowane w 2017. Dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (Program modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2016).

Kompleks oświatowy spełnia nie tylko funkcje dydaktyczne.
Adres:
Os. Słowiańskie 4
69 – 210 Lubniewice

e-mail: splubniewice@interia.pl

www.zsslubniewice.pl

 

Telefony kontaktowe:

  • Szkoła Podstawowa – tel./fax. 0 95 755 75 57