szlaki turystyczne

SZLAKI ROWEROWE

SZLAK NIEBIESKI – Osiecko – Lubniewice – Glisno - Górski Młyn – Sobieraj - Jarnatów - 21,1km
Szlak łatwy, miejscami nieco trudniejszy. Nawierzchnia na sporym odcinku asfalt, ale także drogi gruntowe, sporadycznie miejscami piachy. Szlak zarówno dla miłośników dziedzictwa kulturowego jak i przyrodniczego. Bardzo ciekawy, urozmaicony krajobrazowo szlak, szczególnie interesujący po wjechaniu na teren Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Uroczysko-Lubniewsko”, gdzie poprowadzony jest po malowniczych, głębokich jarach i wąwozach morenowych, a następnie wzdłuż brzegu jeziora Lubniewsko.

SZLAK CZERWONY – Lubniewice (Urząd Miejski) - rezerwat Janie – Rogi – Jarnatów - 20,2 km
Miejscami nieco trudny szlak prowadzący przez bardzo ciekawe przyrodniczo zakątki gminy jak: rezerwat Janie im. Włodzimierza Korsaka, zalew Wałdowicki (leśny zbiornik retencyjny), jezioro Jarnatowskie. W miejscowości Rogi warto zobaczyć pałac zlokalizowany nad urokliwym jeziorkiem i otoczony przepięknym parkiem. We wsi Jarnatów również do zwiedzenia pałac z otaczającym go parkiem, barokowy kościół i grobowiec rodziny von Waldow.

SZLAK ŻÓŁTY – od czerwonego szlaku rowerowego - Rogi - ok. 2,5 km
Szlak łącznikowy od czerwonego szlaku rowerowego do miejscowości Rogi. Trasa łatwa, poprowadzona po starym nasypie kolejowym.

INNE TRASY O ROŻNYCH STOPNIACH TRUDNOSCI: #MTB, #T1, #T2 i #T3

SZLAKI ROWEROWE KONTYNUOWANE POZA TERENEM GMINY:

MIĘDZYNARODOWY SZLAK ROWEROWY R-1 – 9,8km (na terenie gminy Lubniewice)
Przez Lubniewice prowadzi Europejski Szlak Rowerowy R-1. Cały szlak wiedzie z Bologne nad Kanałem La Manche we Francji, przez Holandię, Belgię, Niemcy, Polskę i dalej do Kaliningradu, Sankt Petersburga i Moskwy. W województwie lubuskim szlak wiedzie przez miejscowości: Kostrzyn, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Miechów, Jarnatów, Lubniewice, Międzyrzecz, Drezdenko.

SZLAKI PIESZO - ROWEROWE – łącznie 60,3km

MAPA SZLAKÓW PIESZYCH

SZLAKI NIEBIESKI – wokół jeziora Lubniewsko - 14,0km
Szlak pozwala zobaczyć ciekawe i malownicze tereny Lubniewic oraz Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Uroczysko Lubniewsko”. Szlak jest stosunkowo łatwy. Swój początek bierze przy węźle szlaków nad zatoką jez. Lubniewsko (szlak czerwony i żółty).
Wybierając szlak niebieski zobaczymy zarówno samo miasteczko Lubniewice z licznymi zabytkami oraz jeziorami jak również będziemy mieli okazję podziwiać teren Uroczyska Lubniewsko z jego niezwykle bogatą, polodowcową rzeźbą terenu (pagórki, wzgórza, doliny i wąwozy), licznymi czystymi źródliskami, malowniczymi skarpami nadbrzeżnymi oraz porastającymi obszar Uroczyska lasami. Z elementów kulturowych na trasie niebieskiego szlaku znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko słowiańskie z VII w oraz pozostałości po dawnym młynie.
W obrębie szlaku znajduje się punkt widokowy „Domek na Wodzie” – kryty pomost widokowy, z którego można podziwiać jezioro Lubniewsko, teren Uroczyska z licznymi, malowniczymi wąwozami jak również słowiańskie grodzisko czy Rybakówkę, przy której można przyjrzeć się hodowli ryb oraz zobaczyć budowle piętrzące wodę. Szlak kończy się w Lubniewicach przy zabytkowej księgarni.

SZLAK CZERWONY – Lubniewice (Urząd Miejski) -Trzcińce - Jez. Krzywe - szosa Jarnatów - Lubniewice - 8,9km
Oczyszczenie i renowacja oznaczeń na szlaku w 2023 r. - Dofinansowanie projektu w pod tytułem "Z mapą na szlaku - polsko - niemieckie spotkanie turystyczne" w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Łączny koszt kwalifikowany 6.400,00 EURO
euroregion
Szlak ten okrąża jezioro Lubiąż. Trasa szlaku jest łatwa.
Szlak jest wytyczony w taki sposób, aby turyści mogli zobaczyć zabytki Lubniewic oraz samo miasteczko. Zdecydowana część szlaku prowadzi wśród lubniewickich lasów brzegiem jeziora Lubiąż. W połowie drogi warto zatrzymać się nad małym, uroczym jeziorkiem Postomsko, gdzie są przygotowane ławki i stoły. Po przeciwnej stronie znajduje się jezioro Krzywe, z którego wody uchodzą do jeziora Lubiąż. Na trasie szlaku znajduje się osiedle Trzcińce, z których bezpośrednio można dojść do Lubniewic. Po drodze warto zejść jednak ze szlaku i skierować się na Ośrodek Wypoczynkowy „Pod Basztą”, można tam zobaczyć zabytkową basztę i stamtąd brzegiem jeziora udać się do Lubniewic. Szlak na swoim końcowym odcinku prowadzi wzdłuż leśnej ścieżki dydaktycznej.

SZLAK ZIELONY - Lubniewice (Urząd Miejski) - Rezerwat Janie - Lubniewice (Ośrodek jeździecki MASTER) - 10,9 km
Szlak prowadzi do Rezerwatu Przyrody "Janie im. Włodzimierza Korsaka", gdzie ochronie podlega zarastający jezioro Janowiec (Janie). W rezerwacie spotkać można liczne gatunki ptaków, które tutaj mają swoje siedliska. Idąc szlakiem można zobaczyć ruiny dawnej rybakówki, w której w latach 1942-45 istniał odział jeńców radzieckich. Więzieni w nim jeńcy pracowali przy wyrębie drzewa. Po wojnie odnaleziono w tym miejscu masowe groby jenieckie, z których ciała ekshumowano i przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich pod Międzyrzeczem. Rezerwat "Janie" to atrakcyjny krajobrazowo i malowniczo punkt na terenie gminy Lubniewice, a turysta, który wybierze ten szlak na pewno nie będzie zawiedziony.

SZLAK CZARNY - Lubniewice (Stary Zamek) - wokół Jeziora Krajnik - Lubniewice (Urząd Miejski) - 4,8 km

Oczyszczenie i renowacja oznaczeń na szlaku w 2023 r. - Dofinansowanie projektu w pod tytułem "Z mapą na szlaku - polsko - niemieckie spotkanie turystyczne" w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020.

Łączny koszt kwalifikowany 6.400,00 EURO

euroregion
Turysta wybierający ten szlak będzie miał możliwość poznania Lubniewic oraz przejścia wokół najgłębszego lubniewickiego jeziora - jeziora Krajnik. Na osiedlu Suszyce można zobaczyć stary młyn, przy którym przepływa rzeka Lubniewka. Trasa szlaku prowadzi nieopodal głazu narzutowego tzw. Diabelskiego Kamienia, którego obwód wynosi 920 cm i  który jest uznany za pomnik przyrody.

 

SZLAK ŻÓŁTY E11 - Jarnatów - Lubniewice - Pniewo - 11,5 km
Jest to szlak długodystansowy wiodący z Holandii przez Niemcy, Polskę, aż do Łotwy.

INNE TRASY O ROŻNYCH STOPNIACH TRUDNOŚCI: #B1, #B2 i #B3