Uchwały i zarządzenia dot. GKRPA w Lubniewicach

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2022

Zarządzenie Nr 108/2020 Burmistrza Lubniewic z dnia 17 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubniewice (162kB) pdf

Zakres kontroli (26kB) pdf