Webinar pt. Szkolenia, staże i motywacja do działania – znajdź pracę dzięki Funduszom Europejskim

Webinar pt. Szkolenia, staże i motywacja do działania – znajdź pracę dzięki Funduszom Europejskim.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online nt. projektów dla osób, które chcą zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.

Podczas spotkania:
omówimy założenia projektów, które dotyczą m.in. szkoleń, płatnych staży, doradztwa zawodowego;
powiemy, do kogo się zgłosić oraz jakie należy przygotować dokumenty.

Dla kogo

Zapraszamy osoby od 15. roku życia, które nie pracują i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy.

Kiedy i gdzie

W czwartek 17 marca 2022 r. od 10:00 do 11:00 na platformie ClickMeeting.

Jak się zgłosić

Wypełnij formularz rejestracyjny.
Na zgłoszenia czekamy do 16 marca 2022 r.

Ważne!
Jeśli masz pytania w sprawie spotkania, zadzwoń: 68 4565 535.
Po zarejestrowaniu się, otrzymasz link do webinaru, ale liczba miejsc jest ograniczona. W webinarze weźmie udział pierwszych 50 osób, które zalogują się przez link w dniu webinaru.

Zapraszamy!

Organizatorzy

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze,
Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 4 maja 2016 r.) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@lubuskie.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody,
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w związku z rekrutacją i udziałem w webinarze, w tym jego nagraniem.

Pozostałe informacje nt. przetwarzania danych osobowych, w tym dotyczące praw osób i kontaktu do Inspektora Ochrony Danych, dostępne są na stronie https://bip.lubuskie.pl/691/Ochrona_Danych_Osobowych/

logotyp fundusze