Weryfikacja wniosków – zakup węgla w 2023 r.

Informujemy, że od 01 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. Gmina Lubniewice kontynuuje preferencyjny zakup i sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Mając na uwadze różnice między złożonymi przez Państwa wnioskami o preferencyjny zakup węgla, a realnym stanem, proszę o pilne zweryfikowanie złożonych wniosków, najpóźniej do 13 stycznia 2023 r.

Wszelkich zmian (rezygnacji, zmniejszenia, zwiększenia), proszę dokonywać w formie pisemnej i składać w sekretariacie.

Wnioski, do których nie wpłyną żadne zmiany do 13 stycznia 2023 r., będą traktowane jako aktualne.

Pragnę podkreślić, że niewywiązanie się Państwa z zakupu węgla w ilości w deklarowanej we wniosku prowadzi do nadwyżek oraz wydłuża proces dystrybucji.