Własna firma – start dla młodych

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem wspólnie z LGD Zielone Światło od 21 czerwca 2021 r. rozpocznie II rekrutację do projektu pt. Własna firma- start dla młodych – w ramach Osi Priorytetowej: I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie dla osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z partnerem projektu LGD Zielone Światło planuje objąć wsparciem 70 osób, mieszkańców województwa lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat, uczestnikiem projektu może zostać osoba, która była zatrudniona na umowę o pracę lub umowę cywilno–prawną i utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku pandemii COVID-19 – i do dnia rozpoczęcia udziału w projekcie pozostaje poza rynkiem pracy.

Szczegóły dotyczące projektu zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,680,wlasna-firma-start-dla-mlodych.html

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się natomiast pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/art,686,rekrutacja-do-projektu.html

 

plakat-własna-firma-lubniewice-lgd