Zagrożenie pożarowe lasów

WCZK informuje: od 22.05.2023 r., na terenach leśnych woj. lubuskiego obowiązuje III (najwyższy) stopień zagrożenia pożarowego.