„Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w okresie od 01-08-2021 do 15-12-2021 realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”.

Poniżej publikujemy informacje o projekcie wraz z niezbędną dokumentacją uczestnika.

List intencyjny dotyczący współpracy
Deklaracja uczestnika projektu
RODO
Regulamin uczestnictwa