Zdalna Szkoła +

Kolejne dofinansowanie w wysokości 44 800,00 zł trafiły do Szkoły Podstawowej w Lubniewicach na zakup komputerów i laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

 

baner-fundusze-europejskie