Zmień odpadki na kwiatki

Celowy Związek Gmin CZG-12 wraz z Gminą Lubniewice zaprasza mieszkańców do działań na rzecz środowiska. Dnia 22 kwietnia 2023 roku przy targowisku miejskim w Lubniewicach w godzinach od 10.00 do 16.00 prowadzona będzie akcja “Zamień odpadki na kwiatki”, w ramach której zapraszamy do przynoszenia małogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Co zbieramy?
Zbiórka obejmuje małogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Niestety pomimo szerokiej edukacji, wciąż elektroodpady trafiają do zmieszanych odpadów komunalnych, a podstawowym punktem przyjmującym ten rodzaj odpadów jest PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W wielu miejscowościach PSZOK jest w obrębie gminy. Na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12 dla 5 gmin ten punkt jest zlokalizowany w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. Przypominamy, że do PSZOK mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać m.in. przeterminowane leki, odpady budowlane, zużyte opony, meble czy właśnie elektrośmieci.
W ramach akcji „Zamień odpadki na kwiatki” mieszkańcy mogą przynieść m.in. odbiorniki radiowe, zegarki, latarki, oprawy oświetleniowe, lampki choinkowe, wagi domowe, telefony, baterie, urządzenia do pielęgnacji ciała (golarki itp.), elektronarzędzia czy też zabawki zasilane bateriami/akumulatorkami. Dokładna lista sprzętu opisana jest w załączniku do Regulaminu akcji. Różnorodność sprzętu jest duża, lecz ich wspólnym elementem jest to, że wszystkie one zawierają szkodliwe substancje (rtęć, ołów, kadm, chrom, freon, związki niklu czy polichlorowane bifenyle). Nieprawidłowe ich składowanie czy pozostawianie w lasach może niekorzystnie wpływać na organizmy żywe, i o ile przy prawidłowym użytkowaniu sprzętów ryzyko jest znikome lub żadne, to zużyte, popsute sprzęty muszą być poprawnie zutylizowane.
Jeśli masz wątpliwości, co do jakiegoś konkretnego rodzaju elektrośmieci, skontaktuj się z PSZOK i upewnij się przed wizytą, czy możesz oddać dane urządzenie. Adres i godziny działania PSZOK dla swojej gminy możesz sprawdzić w Internecie – np. na stronie Twojej gminy – lub w urzędzie.
O czym musi pamiętać mieszkaniec przynosząc odpady w ramach akcji „Zamień odpadki na kwiatki”?
Ponieważ akcja skierowana jest do mieszkańców gmin, dla których PSZOK prowadzony jest w ZUOK w Długoszynie należy posiadać przy sobie aktualny (za dany miesiąc lub kwartał/rok) dowód uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami do wglądu.

Lista odpadów 2023

Regulamin 2023

zmień odpadki na kwiatki

Organizator akcji „Zamień odpadki na kwiatki”:
Celowy Związek Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie