Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Lubiąż.

Cennik opłat za wędkowanie na jeziorze Lubiąż.
1. Na jeziorze „Lubiąż” dzierżawionym od RZGW Poznań, obowiązują następujące opłaty za amatorski połów ryb (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) cały sezon:
• z brzegu – 125,00 zł
• z łodzi – 225,00 zł
b) 1 miesiąc:
• z brzegu – 90,00 zł
• z łodzi – 120,00 zł
c) 2 tygodnie:
• z brzegu – 75,00 zł
• z łodzi – 95,00 zł
d) 1 tydzień:
• z brzegu – 60,00 zł
• z łodzi – 75,00 zł
e) 3 dni :
• z brzegu – 50,00 zł
• z łodzi – 65,00 zł
f) 1 dzień:
• z brzegu – 40,00 zł
• z łodzi – 55,00 zł

2. Wprowadza się następującą dodatkową opłatę za stosowanie metody wędkowania tzw. „trollingu” (podane kwoty zawierają podatek VAT 23%):
a) trolling jednodniowy – 90 zł
b) trolling tygodniowy – 150 zł
c) trolling miesięczny – 225 zł
d) trolling trzymiesięczny – 300 zł
3. Połów pod lodem mieści się w opłacie zasadniczej.
4. Wniesienie opłaty za połów z jednostki pływającej za dany okres połowu upoważnia do wędkowania w nocy
z brzegu w tym czasie bez dodatkowej opłaty.
5. Z opłat za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolnieni są mieszkańcy Gminy Lubniewice posiadający kartę wędkarską, którzy ukończyli 65 lat oraz mieszkańcy posiadający orzeczenie lekarskie o I grupie inwalidzkiej.
6. Z opłaty za wędkowanie (z wyłączeniem metody trollingowej) zwolniona jest młodzież ucząca się, z terenu Gminy Lubniewice, w wieku od 14 do 17 roku życia. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest posiadanie karty wędkarskiej.
7. Młodzieży uczącej się – posiadaczy karty wędkarskiej, w wieku 18 – 25 lat , przysługuje zniżka 50 %
w przypadku wykupienia zezwolenia na cały sezon.
8. PZW zrzeszeni w Okręgu Gorzów Wlkp., z opłaconą roczną składką na dany rok bieżący, łowią w ramach porozumienia stron.
9. Osoby posiadające kartę wędkarską szczególnie zaangażowane w prace na rzecz Miasta
i Gminy Lubniewice i związane z gospodarką na jeziorze mogą otrzymać darmowe zezwolenie uprawniające ich do amatorskiego połowu ryb. Zezwolenia takie wydaje Burmistrz Lubniewic.