Rada Miejska

Sesje Rady MiejskiejiZapytania i OdpowiedziInterpelacje i OdpowiedziSkład Rady Miejskiej

-------------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
-----------------------------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
--------------------------------------
------------------------------------------

-------------------------------------------
-------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

Treść interpelacji z dnia 20.05.2021 r. (data wpływu: 26.05.2021 r.)

Odpowiedź na interpelację


 

Skład Rady Miejskiej w Lubniewicach - kadencja 2024-2029:

Przewodniczący Rady Miejskiej
Matczak Przemysław

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Pulkowski Jan Stanisław
Stankiewicz Przemysław

Członkowie Rady Miejskiej:
Afranowicz Elżbieta
Białek Edward
Dzikowska Maria Magdalena
Golombek Krystian Jan
Grzelachowska Emila
Kaliska Agnieszka Maria
Kostański Grzegorz Andrzej
Mackiewicz Aldona Emilia
Niewiadomski Tomasz Paweł
Szydłowska Ewa
Tymusz Maria
Ziołek Grzegorz Jan

Stosownie do art. 253 § 1 i 3 KPA Przewodniczący Rady Miejskiej w Lubniewicach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków po telefonicznym zgłoszeniu w Biurze Rady pod nr tel. 728 919 674.
w poniedziałki w godzinach 15:30 -16:15

Dyżur pełniony jest w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Lubniewicach, ul. Jana Pawła II 51.

Komisja Rewizyjna
Ziołek Grzegorz Jan – Przewodniczący Komisji
Grzelachowska Emila – członek Komisji
Golombek Krystian Jan – członek Komisji
Kostański Grzegorz Andrzej – członek Komisji
Niewiadomski Tomasz Paweł – członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Tymusz Maria – Przewodnicząca Komisji
Afranowicz Elżbieta – członek Komisji
Golombek Krystian Jan – członek Komisji
Pulkowski Jan Stanisław – członek Komisji
Szydłowska Ewa – członek Komisji

Komisja Planowania i Budżetu
Grzelachowska Emila – Przewodnicząca Komisji
Pulkowski Jan Stanisław – członek Komisji
Stankiewicz Przemysław – członek Komisji
Tymusz Maria – członek Komisji
Ziołek Grzegorz Jan – członek Komisji

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
Kostański Grzegorz Andrzej – Przewodniczący Komisji
Mackiewicz Aldona Emilia – członek Komisji
Matczak Przemysław – członek Komisji
Stankiewicz Przemysław – członek Komisji
Szydłowska Ewa – członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Przemysłu i Handlu
Niewiadomski Tomasz Paweł – Przewodniczący Komisji
Białek Edward – członek Komisji
Dzikowska Maria Magdalena – członek Komisji
Kaliska Agnieszka Maria – członek Komisji
Mackiewicz Aldona Emilia – członek Komisji