strefa mieszkańca

STREFA MIESZKAŃCA

PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WAŻNE ADRESY
RADA MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE NR 269/2023 BURMISTRZA LUBNIEWIC z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI oraz …

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

czytaj więcej...

WŁADZE GMINY

 

czytaj więcej...