strefa mieszkańca

STREFA MIESZKAŃCA

PRZEWODNIK PO URZĘDZIE
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
WAŻNE ADRESY
RADA MIEJSKA

AKTUALNOŚCI

logo lubniewic

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Na podstawie zarządzenia nr 291/2023 Burmistrza Lubniewic z dnia 27 października 2023 r., w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie …

GOSPODARKA ODPADAMI
KOMUNALNYMI

czytaj więcej...

WŁADZE GMINY

 

czytaj więcej...