Uchwały i zarządzenia dot. GKRPA w Lubniewicach

Zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lubniewice na rok 2022 Zarządzenie Nr …