„Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. w okresie od 01-08-2021 do 15-12-2021 realizuje zadanie publiczne Województwa Lubuskiego pod tytułem „Zakup węzy pszczelej – poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich”. Poniżej publikujemy informacje o projekcie …