Dane wg stanu na dzień 27.02.2024 r.

Informacja o wdrażaniu Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Lubniewice
Informacja o wdrażaniu Programu „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Lubniewice
– dane wg stanu na dzień 27.02.2024 r.
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 2
Liczba podpisanych umów o dofinansowanie – 2
Liczba zakończonych przedsięwzięć – 0
Wypłacona kwota dotacji – 0,00 zł