Deklaracje podatkowe dla osób prawnych

Przypominamy, że do 15 stycznia 2024 r. wszystkie osoby prawne maja obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny, natomiast deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2024 r.

Nowe stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.
(link do uchwały http://www.bip.lubniewice.pl/?app=uchwaly&nid=3097&y=2023).
Stawka podatku rolnego w 2024 r. ustalona na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 78,00 zł za 1 dt wyniesie:
– 195,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5q żyta),
– 390,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta).
(link do uchwały http://www.bip.lubniewice.pl/?app=uchwaly&nid=3128&y=2023).

Stawka podatku leśnego w 2024 r. od 1 ha lasu ustalona na podstawie kwoty stanowiącej cenę sprzedaży drewna w wysokości 327,43 zł za 1 m3 wyniesie 72,0346 zł.