Informacja z wyboru oferty 10/2023

Do zapytania ofertowego 10/2023 „Odnowa i zagospodarowanie terenu Parku Miłości na terenie działki nr 272/40 położonej w obrębie ewid. Lubniewice, gmina Lubniewice” została wybrana najkorzystniejsza oferta firmy:

Zakład Instalacji Sanitarnych i C.O Wykonywanie Robót Ziemnych Radosław Kotuła, która w 100 % spełnia warunki zapytania ofertowego.

Kwota zadania: 151 800,00 zł