Informacje o podpisaniu umowy

baner-ciepłe-mieszkanie-2024

W dniu 14 grudnia 2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr D23751 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Kwota dotacji wyniesie do 44.000,00 zł, planowane jest wnioskowanie o zwiększenie środków do WFOŚiGW w Zielonej Górze po rozeznaniu potrzeb wśród mieszkańców Gminy.