Sprzedaż końcowa węgla

Informujemy, że od 11 maja 2023r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Lubniewice, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu.

Mieszkańcy Gminy Lubniewice, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży.

Wnioski przyjmowane będą w:
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lubniewicach,
ul. Jana Pawła II 51, od 11 maja 2023 r. do wyczerpania zapasów surowca, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia lub do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Gmina Lubniewice do sprzedaży końcowej posiada:
• groszek – 9,88 tony
• orzech – 2,96 tony

Cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1980 zł brutto za tonę. Cena zawiera koszt transportu w promieniu 15 km z firmy PH-U Domex sp. j. z siedzibą w Sulęcinie, powyżej tej odległości to kupujący pokrywa koszt transportu.
Sprzedaż odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych. Zniesiony został dotychczasowy limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe to znaczy, że niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej dotychczas przewidzianej ustawą 3 ton, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, uprawniona do zakupu preferencyjnego osoba fizyczna może dokonać również zakupu węgla od każdej gminy lub od dowolnego innego podmiotu prowadzącego preferencyjną sprzedaż węgla w całej Polsce. W tym przypadku niezbędne jest odpowiednie zaświadczenie, potwierdzające uprawnienie do zakupu preferencyjnego.
Podstawa prawna:
– Ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236);
– ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw1), 2), 3 z dnia 14 kwietnia 2023 r. (Dz. U. z 2023, poz. 877)

wniosek-o-zakup-wegla sprzedaż końcowa