Z mapą na szlaku

Realizacja projektu “Z mapą na szlaku – polsko – niemieckie spotkania turystyczne” przyniosła nam wiele pozytywnej energii i chęci do poznawania uroków lubniewickiej przyrody.

W ramach projektu oczyszczono i wyznaczono dwa szlaki turystyczne prowadzące wokół jeziora Krajnik i jeziora Lubiąż. Nie obyło się bez wspólnego spotkania integracyjnego, tym razem w formie warsztatów turystycznych. Uczestnicy poznali oznaczenia jakie używane są na mapach oraz dowiedzieli się jak rozpoznać kierunek szlaku w terenie.

Wycieczka rowerowa prowadziła wokół czerwonego szlaku, którą poprowadził Piotr Kopczyński.

W ramach dofinansowano zaprojektowano oraz wydrukowano nową mapę turystyczna – w lekkiej kieszonkowej wersji. Szlaki dostępne są również w wersji cyfrowej: http://lubniewice.pl/szlaki-turystyczne/ 

Dofinansowanie projektu w pod tytułem “Z mapą na szlaku – polsko – niemieckie spotkanie turystyczne” w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Planowane koszt kwalifikowany 6.400,00 EURO

 

 

euroregion