Zaproszenie na konsultacje społeczne 11.03.2024 r.

Konsultacje społeczne w zakresie Strategii Rozwoju Terytorialnegozaproszenie