Zapytanie ofertowe nr 5/2023

Burmistrz Lubniewic zaprasza do składania ofert na realizację zadania:

“Odnowa i zagospodarowanie terenu Parku Miłości na terenie działki nr 369 położonej w obrębie ewid. Lubniewice, gmina Lubniewice”

Termin składania ofert: 27 czerwca 2023 r.

zapytanie ofertowe 5.2023

kosztorys zerowy