Nowi Sołtysi

23 kwietnia w Gminie Lubniewice odbyły się zebrania sołeckie, na których wybrano Sołtysów oraz Rady Sołeckie nowej kadencji. W sołectwie Jarnatów Burmistrz Lubniewic Radosław Sosnowski, po 35 latach działalności, pożegnał z funkcji sołtysa Pana …