Konsultacje w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubniewice, Przedkładamy pod Państwa rozwagę ujednolicony tekst zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubniewice dla terenów położonych w rejonie Jeziora Lubiąż, przyjętego uchwałą NR XI/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH dnia 26 …

Spotkanie informacyjno- konsultacyjne dla przedsiębiorców

W związku zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Wacłąw Maciuszonek – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz Marcin Jabłoński – Członek Zarządu Województwa Lubuskiego zapraszają na spotkanie informacyjno- konsultacyjne dla przedstawicieli …