Zostań lubuskim terytorialsem

Zostań lubuskim terytorialsem!!!
Trwa rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej. Nabór prowadzi 151. batalion lekkiej piechoty w Skwierzynie wchodzący w strukturę 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława TACZAKA.
Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie trwania konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych czy katastrof. Mottem żołnierzy WOT brzmi: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.
Jakie warunki muszę spełniać, aby służyć w WOT?
Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony, o służbę w WOT może ubiegać się osoba, która jest pełnoletnia, posiada polskie obywatelstwo, jest niekarana, jest zdrowa fizycznie i psychicznie, by pełnić służbę wojskowa oraz nie pełni innego rodzaju służby.
Procedury rekrutacji
Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej może przebiegać na cztery różne sposoby:
Pierwszy z nich to skorzystanie z pomocy rekrutera działającego w mobilnych zespołach rekrutacyjnych WOT. Rekruter pomaga przejść procedurę administracyjną. Z rekruterami WOT można umówić się na bezpośrednie spotkanie w dogodnym miejscu i czasie. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Namiary na rekruterów z powiatu, w którym mieszka ochotnik, można znaleźć na stronie www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, poprzez wpisanie nazwy powiatu.
Drugim sposobem jest złożenie wniosku o powołanie do terytorialnej służby wojskowej we właściwej dla swojego zameldowania Wojskowej Komendzie Uzupełnień osobiście lub pocztą. Taki wniosek można pobrać ze strony https://terytorialsi.wp.mil.pl/zloz-wniosek lub wypełnić na miejscu w WKU.
Trzecim sposobem jest złożenie wniosku przez Internet na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP www.epuap.gov.pl. Należy wejść w zakładkę „bezpieczeństwo narodowe” a następnie „spełnianie powszechnego obowiązku obrony”.
Czwartym, a zarazem ostatnim sposobem rekrutacji, to rejestracja przez Portal Rekrutacyjny Wojska Polskiego www.zostanzolnierzem.pl.
Proces szkolenia żołnierzy WOT – 2 warianty:
Szesnastka – szkolenie podstawowe skierowane do osób bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego. Trwa 16 dni i kończy się ono przysięgą wojskową.
Ósemka – szkolenie wyrównawcze – przeznaczone dla żołnierzy rezerwy. Twa 8 dni.
Terminy szkoleń w 2022 roku:
Szesnastka – szkolenie podstawowe:
14 – 29 stycznia
11 – 26 marca
20 maja – 4 czerwca
19 sierpnia – 3 września
14 – 29 października
10 – 11 grudnia – kontynuacja w 2023 r.

Ósemka – szkolenie wyrównawcze:
14 – 21 stycznia
11 – 18 marca
20 – 27 maja
19 – 26 sierpnia
14 – 21 października
10 – 11 grudnia – kontynuacja w 2023 r.

Praca a Terytorialna Służba Wojskowa
Cały proces szkolenia został zorganizowany w taki sposób, aby możliwe było pogodzenie służby wojskowej z życiem zawodowym i osobistym. Żołnierz szkoli się w jednostce wojskowej przez 11 miesięcy w systemie: jeden weekend w każdym miesiącu szkolenie rotacyjne). W jednym z 12 miesięcy każdego roku służby odbywa 14 – dniowe szkolenie podsumowujące. Łącznie to 36 dni szkolenia w roku. System został skonstruowany w taki sposób, by w ciągu pierwszych 3 lat służby żołnierz uczestniczył w 124 dniach szkolenia.
Uposażenie żołnierzy WOT
Żołnierzom WOT przysługuje uposażenie za każdy odbyty dzień ćwiczeń wojskowych, które zależne jest od posiadanego stopnia wojskowego. Ponadto żołnierz WOT otrzymuje za każdy miesiąc, w którym odbył ćwiczenia wojskowe dodatek za gotowość bojową wysokości 411 zł.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji na temat toku służby, naboru uzyskać można bezpośrednio w 151. batalionie lekkiej piechoty pod numerem telefonu 887 339 714 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 151blp.skwierzyna@ron.mil.pl
Lub kontaktując się z Wojskową Komendą Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, wchodząc na stronę internetową www.wkugorzow.wp.mil.pl lub odwiedzając profil WKU na Facebooku.

ppor. Tomasz KOZŁOWSKI
plakat: ppor. Tomasz KOZŁOWSKI
zdjęcia: DWOT
e-mail: tomasz.kozlowski0@ron.mil.pl
tel.: 691 283 370
12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
„Zawsze gotowi, zawsze blisko!”

 

plakat-zostań-lubuskim-terytorialsem